Over Erik Lievers

Waarom doe ik wat ik doe…

Ik geloof dat elk probleem opgelost kan worden als de goede beweging in gang wordt gezet. Ik krijg energie van het in gang zetten van die beweging.

Mijn talent ligt in het oplossen en begeleiden van gecompliceerde vraagstukken waar tegenstrijdige belangen een stagnerend element zijn.

Ik ken de werelden van het bedrijfsleven, de overheid én de politiek uit eigen ervaring en weet dat een natuurlijk verbinding tussen die werelden niet vanzelfsprekend is. Wil je de verbinding tussen deze werelden maken, moet je de drijfveren, de belangen, de cultuur en de formele en informele werk- en denkwijze van deze werelden kennen, zodat je in de juiste taal de verbinding kunt leggen. Daar ben ik goed in en daar zit mijn drive.

Kernwaarden

Kernwaarden benadrukken waar je zelf en daarmee je organisatie voor staat en wat de organisatie waar wil maken in de dagelijkse praktijk. Die kernwaarden bepalen houding en gedrag. Mijn kernwaarden zijn: betrouwbaar, vindingrijk, doelgericht, stressbestendig en verbindend

Hoe werk ik..

Samen met mijn opdrachtgever kijk ik welke partijen we nodig hebben om het doel te bereiken en bespreken we de strategie. Ik kies altijd voor een persoonlijke benadering. Ik steek tijd en energie in het luisteren naar wat mensen beweegt of juist weerhoudt te bewegen. Door het maken van allianties, door het bedenken en toepassen van creatieve werkwijzen ontstaat vertrouwen en kunnen de verschillende puzzelstukjes gelegd worden. Een traject vereist altijd maatwerk.

Soms is de route rechtdoor, soms is een alternatieve route effectiever. Het is een soort schaakspel waarbij telkens de stukken naar voren geschoven worden.

Ik stel me graag voor.

Erik Lievers