Diensten

Draagvlakcreatie

‘Draagvlak kun je niet regelen, dat moet je verdienen’. Draagvlak creëren betekent ervoor zorgen dat je van tevoren ondersteuning en goedkeuring verwerft bij de belangrijkste stakeholders voor plannen die je wilt gaan uitvoeren.

In die formulering zitten een aantal belangrijke elementen;

Van tevoren: dus niet eerst besluiten en dan pas communiceren, maar vroegtijdig voor- en tegenstanders betrekken bij je plannen.

Belangrijke stakeholders; goed omgaan met veranderingen is niet iedereen gegeven en roept vaak veel weerstand op. Daarom is het belangrijk om met vóór- en tegenstanders in gesprek te gaan. Met voorstanders kun je allianties bouwen, zodat je niet alleen komt te staan met je plan. Tegenstanders willen gehoord worden en serieus worden genomen. Voor beide groepen is een specifieke, maatwerkaanpak nodig.

Draagvlak is vaak niet alleen nodig bij de omgeving, ook het bestuur/de politiek moet soms nog overtuigd worden van de meerwaarde van een plan. Om dat te kunnen doen moet je het politiek/bestuurlijk spel op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau kennen. Niet alleen uit de boeken, maar uit de praktijk en die praktijkervaring heeft Lievers Consultancy ruimschoots.

Strategisch omgevingsmanagement

Een plan of project staat nooit op zichzelf. Je hebt altijd te maken met belangen van initiatiefnemers, concurrenten, omwonenden, belangenorganisaties, bewonersgroepen, overheid, politiek of andere betrokkenen.

Strategisch omgevingsmanagement heeft tot doel al die belangen op elkaar af te stemmen, zodat snelle en soepele besluitvorming en realisatie kan plaatsvinden. Soms moeten partijen betrokken worden bij het plan, soms alleen geïnformeerd. Partijen bewust negeren is daarbij uit den boze.

Dat vereist een analytische en zorgvuldige aanpak, mensenkennis, ervaring, geduld en bovenal veel vindingrijkheid. Erik Lievers heeft veel ervaring met trajecten rondom de realisatie van windmolens, kantoorpanden, woon-/zorgcomplexen en grootschalige (sport)evenementen. Welke? Dat vertellen we graag.

Conflicthantering en mediation

Ondanks goede communicatie, participatie en en overleg kan het soms toch misgaan en ontstaat er een conflict. Dat kan voor alle partijen leiden tot grote spanningen, negatieve publiciteit en imagoschade en vooral tot veel negatieve energie.

Om partijen weer bij elkaar te brengen kan het noodzakelijk zijn om een onafhankelijke gespreksleider/mediator te benoemen. Bij voorkeur in een fase dat partijen nog met elkaar in gesprek zijn. De praktijk is echter vaak anders…

Zo kon het zijn dat een groot bedrijf vroeg om te bemiddelen in een geschil dat zij hadden met hun klanten, die zich verenigd hadden in een groep. Partijen zijn hier tot een oplossing gekomen doordat ze een onafhankelijk voorzitter hadden benoemd die beide partijen heeft aangesproken op hun gedrag en hen kon overtuigen van hun wederzijds belang.

De bemiddelende rol die Lievers Consultancy hierin had entte zich op rust, stressbestendigheid, rolvastheid, gezag en vooral ervaring.

Ik vertel u graag meer over deze en andere casussen.

Team- en Personal Coaching

´Heidagen´ zijn inmiddels een bekend verschijnsel. Een jaarlijks uitstapje, met veel presentaties, overdadig eten en een leuke sociale of creatieve activiteit. Ten minste als je pech hebt…

Lievers Consultancy geeft een heidag meer diepgang …

Ieder team is uniek en bestaat uit unieke personen. Dat vraagt een specifieke aanpak. Wij ondersteunen en begeleiden bij complexe teamvragen en teamontwikkeling. Of het nu gaat om het verbeteren van vertrouwen, onderlinge samenwerking of resultaten, er wordt gewerkt vanuit het ontwikkelpunt van de deelnemers. Daarbij is openheid en vertrouwen de basis.

Teams die werken in een politieke context hebben vaak met specifieke (vertrouwens)vraagstukken te maken. Dergelijke teams hebben vaak een heel eigen dynamiek. Om die dynamiek goed te kunnen begrijpen moet je deze ervaren hebben. Lievers Consultancy brengt op dat terrein veel kennis en ervaring mee en kan door gebruik te maken van verschillende (gespreks-)technieken en werkvormen ervoor zorgen dat binnen het team de echte discussie met elkaar gevoerd kan en gaat worden.

Het kan zijn dat het spanningsveld of de weerstand dieper in het individu zit en teamcoaching niet de uitkomst biedt. Met personal coaching wordt een passend vervolgtraject geboden. Niet statisch vanachter een bureau, maar met Wandelcoaching wordt vaak meer bereikt. Wat dat inhoudt, vertellen we graag.