Lievers Consultancy

Conflicten met omwonenden. Ze kunnen uit het niets ontstaan. Vaak wordt met goede bedoelingen een plan gemaakt om een evenement te organiseren of ergens een gebouw of bouwwerk neer te zetten. Ook de zichtbare ruimtelijke gevolgen van de energietransitie (windmolens, bio-/mestvergisters. enz.) zijn een toenemende bron van spanningen. Belangen of bezwaren die derden daarbij hebben worden daarin geregeld onvoldoende of veel te laat meegenomen. Gevolg: processen kunnen stilgelegd worden, een verstoorde relatie, gedoe, negatieve publiciteit, tijdvertraging, frustratie en extra kosten.

Lievers Consultancy adviseert en ondersteunt directies, management en Raden van Bestuur binnen bedrijven en overheden bij het realiseren van projecten in een omgeving met tegenstrijdige belangen. Door de persoonlijke en betrokken benadering weet Lievers Consultancy niet alleen binnen de publieke en private sector de juiste weg te bewandelen maar legt ook de verbinding met de politiek om projecten zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Ervaring en goede ingangen bij gemeente- of provinciebesturen, gemeenteraden en Provinciale Staten en de landelijke politiek liggen hieraan ten grondslag.

Ook bij spanningen binnen teams of tussen individuele personen kan Lievers Consultancy maatwerk en ondersteuning bieden.

Erik Lievers: "Ik weet hoe de (politieke) hazen lopen en ken uit eigen ervaring de specifieke mores binnen de overheid, het bedrijfsleven en de politiek".